გაყიდვების მოდული კაფეებისა და რესტორნებისთვის

კაფეები და რესტორნები სარესტორნო კომპიუტერული პროგრამების კომპლექს "სუფრას" ყველაზე ძველი და ტრადიციული მომხმარებლები არიან. სპეციალურად ასეთი ტიპის კვების ობიექტებისთვის განკუთვნილია კომპლექს "სუფრას" კაფე-რესტორნის ოპერატიული მართვის პროგრამული მოდული - ანუ კაფის ტერმინალის პროგრამა (ე.წ. Cafe Front Office).

გაყიდვების ამ სახის მოდულს წარმატებით იყენებენ ასევე სახინკლის, სასადილოს და სხვა ტიპის ობიექტები.

პროგრამის მართვის მთავარი ფანჯარა წარმოადგენს კაფე-რესტორნის ერთ ან რამდენიმე დარბაზს იქ განლაგებული მაგიდებით.

Terminal

თითოეულ მაგიდას აქვს ნომერი, ასევე შეიძლება ჰქონდეს მოკლე და სრული სახელი.

პროგრამის მომხმარებელი ხსნის მაგიდას და იწყებს საჭირო ოპერაციების ჩატარებას.

შეკვეთის გაშვების შემდგომ შეკვეთის ჩეკები ნაწილდება და იბეჭდება შესაბამისი საამქროების პრინტერებზე. შეკვეთის გაშვებისას შესაძლებელია მითითებული იქნას შენიშვნა, რომელიც აზუსტებს ამა თუ იმ კერძის ან სასმელის დამზადების პირობებს.

საქართველოს კაფეებსა და რესტორნებში გავრცელებულია უცხოელი მზარეულის თუ ბარმენის მოწვევის პრაქტიკა. ეს გარკვეულ პრობლემებს ქმნის კომპიუტერული სისტემის ქართულ ჩეკებთან მუშაობის დროს. სარესტორნო პროგრამების კომპლექს "სუფრას" კაფე-რესტორნის ვერსია იძლევა საშუალებას რომ ზოგიერთი, წინასწარშერჩეული საამქროსთვის (ვთქვათ ცივი და ცხელი სამზარეულოებისთვის) შეკვეთილი კერძები თუ სასმელები ამოიბეჭდოს ალტერნატიულ ენაზე.

საჭიროების შემთხვევაში, უცხოელი სტუმრებისთვის ალტერნატიულ ენაზე ასევე შეიძლება ამოიბეჭდოს სტუმრის ანგარიშის ჩეკი (წინასწარი თუ ძირითადი).

აღსანიშნავია რომ სამზარეულოში ან ბარში ჩეკების პრინტერების ნაცვლად შეიძლება დაიკიდოს (ან დამონტაჟდეს) ე.წ. "სამზარეულოს დისპლეის სისტემა" ანუ Kitchen Display System (KDS).

KDS სისტემა, ჩეკების ჩვეულებრივი პრინტერებისგან განსხვავებით, მოქნილ და ინტერაქტიულ გარემოს ქმნის მზარეულისა თუ ბარმენისათვის - მაგალითად მათ შეუძლიათ მონიშნონ დამზადებული თუ გასამზადებელი შეკვეთები, დაახარისხონ ისინი მიმტანებისა თუ მაგიდების მიხედვით, მოახდინონ მიმტანის გამოძახება და სხვა.

პროგრამების კომპლექს "სუფრას" ჯგუფს შექმნილი აქვს სამზარეულოს დისპლეის სისტემის ორი ვარიანტი - როგორც მზარეულისთვის, ასევე სამზარეულოს დისპეჩერისთვის.

ცალკეული შეკვეთის (ან მთელი ჩეკის) გაუქმების შემთხვევაში სისტემა ინახავს სრულ ინფორმაციას შესრულებული გაუქმების შესახებ.

პროგრამის მომხმარებლის სურვილის შემთხვევაში პროგრამების კომპლექს "სუფრას" შეიძლება მიუერთდეს სპეციალური მოწყობილობა (ე.წ. "სუფრა მესენჯერი") რომელიც გაუქმების შესრულებისთანავე SMS შეტყობინებას აგზავნის წინასწარ განსაზღვრულ ტელეფონის ნომრებზე.

აღსანიშნავია, რომ იგივე მესენჯერი შეიძლება გამოყენებული იქნას რესტორნის მენეჯმენტის მიერ რესტორნის პოტენციური სტუმრებისთვის სხვადასხვა სახის შეტყობინებების ავტომატურად დასაგზავნად.

ამ პროგრამული მოდულის მუშაობა შეიძლება ასახულ იქნას ინტერნეტში და კაფე-რესტორნის სალაროს მუშაობა შეიძლება გაკონტროლდეს მობილური ტელეფონიდან. (იხილეთ ე.წ. "ონლაინ რეესტრი").

თითოეულ ჩეკს აქვს ტექნიკური ნომერი და ასევე შეიძლება მიენიჭოს რიგის ნომერი - თუ სისტემაში ჩართულია პროგრამა "სუფრას" რიგის მართვის სისტემა.

პროგრამების კომპლექს "სუფრას" კაფე-რესტორნის ვერსია ითვალისწინებს ჩეკის გაყოფას - ნაწილ-ნაწილ გადახდისათვის. მას შეიძლება მიუერთდეს სხვადასხვა სახის სალაროს აპარატები.

პროგრამა "სუფრას" კაფე-რესტორნის ძირითად სისტემას შეიძლება მიუერთდეს პლანშეტები, ისინი WiFi -ს ქსელის მეშვეობით უკავშირდებიან სერვერს და წარმოადგენენ მიმტანის პერსონალურ, დინამიურ ტერმინალს. მათი მეშვეობით მიმტანს პირდაპირ სტუმრის მაგიდიდან შეუძლია სისტემაში შეკვეთის გაშვება, სტუმრისთვის ანგარიშის ბეჭდვა და სხვა ოპერაციების შესრულება.

ქვემოთ წამოდგენილია პლანშეტებიანი სისტემის ტექნიკური შესრულების ერთ-ერთი ვარიანტი.

Network scheme

აღსანიშნავია რომ მცირე ზომის კაფეებში (5-12 მაგიდა) ასევე წარმატებით გამოიყენება ავტონომიური Android ტერმინალი, რომელიც გულისხმობს ყოველგვარი სერვერის გარეშე ერთი პლანშეტისა და მასთან დაკავშირებული, მცირე ზომის, ბლუთუზ პრინტერის გამოყენებას. ეს სისტემა ძალიან მოქნილი, კომპაქტური და ამასთან ბიუჯეტურია.

პროგრამა „სუფრას“ ნებისმიერი სახის გაყიდვების მოდული უკავშირდება რაიმე სახის „ბექ ოფისს“ - ანუ აღრიცხვისა და ანალიზის მოდულს.